יום ו', ה’ באב תשע”ז
טיול גמליאדה 2017 ים המלח יום שני 20.11.2017
טיול בדרום הר חברון ויער יתיר.המדריך זכריה בן נתן.המחיר: 30 ₪ לאדם כולל כניסות ותשר לנהג.ההרשמה אך ורק בעת ההרשמה למלונות אצל הרושמים במועדונים.הערה: לא תהיה הרשמה במלונות!!!!!
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
הנחיות חדשות להגשת טופס תביעה לחברת הפניקס.
ועד העובדים מבקש להביא לידיעת הגמלאים הנחיות חדשות להגשת טופס תביעה לטיפולים אמבולטוריים, במסגרת ביטוח הבריאות הקולקטיבי של חברת הפניקס. ההנחיות ודוגמת טופס מצורפים בזה.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 155
לחצן מצוקה
ועד הגמלאים בדרום הגיע להסכם עם חברת מוקד אנוש ולפיו תתאפשר התקנת לחצן מצוקה ועוד שירותים נלווים בבית הגמלאי, תמורת 49 ש.ח. לחודש בלבד, ראו עלון מצורף.לחצן המצוקה יכול לפעול גם מטלפון נייד באמצעות אפליקציה ייחודית, ללא עלות נוספת. ההתקשרות תיעשה בין חברת מוקד אנוש ובין הגמלאי, ועד הגמלאים אינו צד להתקשרות ואינו אחראי לה.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 88
מועצת הגמלאים הנבחרת, ועד הגמלאים וועדת הביקורת.
כאמור, ב-30.11.2015, אושרו כחברי המועצה כל 37 המועמדים שהגישו מועמדותם, מתוכם נבחר פה אחד מר משה תוסיה כהן כיו"ר המועצה וכן נבחרו לו שני סגנים. מתוך המועצה נבחרו 14 חברי וועד, מהם ה"ה קריסי וטסל יוכלו להצביע ברוטציה, כדי לשמר מספר מצביעים בלתי זוגי. כיו"ר הועד ימשיך לשמש דוב'לה קליינמן וכסגנו רמי וילנסקי. כן נבחרו חברי וועדת הביקורת. כל המינויים בטבלה המצורפת.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 431
גמלאים מספרים   |  מצגות של גמלאים   |  הסרט שלי   |  ברכות יום הולדת   |  שירה ובדיחות   |  חידושים בחשמל
התקשרות חדשה עם "נטלי" שירותי טלרפואה ואבחון מוקדם של בעיות לב.
נחתם הסכם חדש בין "נטלי" לבין וועד הגמלאים דרום. ההסכם הינו לתקופה של 36 חודש וגמלאי המצטרף להסכם מחויב להישאר במשך 12 חודש לפחות. הסכומים שבפרסום צמודים למדד יוקר המחיה ומתעדכנים תקופתית.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 257
ביטוחי הבריאות והשיניים החדשים נכנסו לתוקף ב-01.04.2013
להלן הכתובות להגשת תביעות, כל גמלאי יפנה לאחראי של היחידה שעליה היה שייך לפני הפרישההגב' לאה פלג לא תטפל עוד בהגשת תביעות לחברת הפניקס. המבוטח יפנה את התביעות ישירות ל"הפניקס"
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 260
בריאות   |  מבצעים חדשים   |  מבצעים
לוח הרצאות
לצערנו   |  חברים זוכרים
טיולים בעבר
קטעי עיתונות   |  מאמרים על חשמל   |  עיתון "חשמל"
טיולים ומסיבות
חוויות וטיולים
הודעות
ועד הגמלאים
פרפראות
הזכויות שלנו
פעילות מועדונים
פינת הנצחה
ארכיון
חשמל בעיתונות
חוויות ממסיבות
בקור לד"ר דויטש


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS