יום ו', ח’ באב תשע”ח
להלן תכנית הביקורים לחודש יוני 2018

תוכנית הביקורים של דר דויטש באתרים חודש יוני 2018.docx