יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
להלן תכנית הביקורים לחודש דצמבר 2017

תוכנית הביקורים של ד ר דויטש באתרים חודש דצמבר 2017 -.docx