יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
להלן תכנית הביקורים לחודש אוקטובר 2017

תוכנית הביקורים של ד ר דויטש באתרים חודש אוקטובר 2017 -.docx