יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
להלן תכנית הביקורים לחודש מרץ 2018

תוכנית הביקורים של ד ר דויטש באתרים חודש מרץ 2018 -.docx