יום ו', ח’ באב תשע”ח
גמלאים שברשותם כרטיס לחמש שנים למתנת חג הוטענו והם ברי שימוש. גמלאים שברשותם כרטיס חד פעמי או תלושי שי נשלחו בדאר.