יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
במלון קראון פלזה הבריכה המקורה שקעה, המלון יחמם את הבריכה החיצונית לשימוש האורחים. המלון יפצה את כל אורחי המלון בארוחת צהריים בימי הנופשון.

gimlaaim.pdf