יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
האם שתית קפה טובה לבריאות ?

*YouTube:rG2nQ3tP3g8*