יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
דר גיל יוסף שחר.- מעניין .

*YouTube:lwe5THSY5tQ*