יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
דר גיל יוסף שחר.- מעניין .

*YouTube:lwe5THSY5tQ*