יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
להגביר מודעות כדי להימנע ממחלות

*YouTube:yIft3vpgVWo?list=PLjDv1LI7p9eH1cEF85klyGyRxaLnlnbep*