יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
אמון בישיבה על כיסא מומלץ ביותר

*YouTube:w0eVN8mqtiw*