יום ו', ח’ באב תשע”ח
רופא חוקר בעיות ברכים

*YouTube:7I8yMnGcUn0*