יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
לחצן מצוקה
ועד הגמלאים בדרום הגיע להסכם עם חברת מוקד אנוש ולפיו תתאפשר התקנת לחצן מצוקה ועוד שירותים נלווים בבית הגמלאי, תמורת 49 ש.ח. לחודש בלבד, ראו עלון מצורף.לחצן המצוקה יכול לפעול גם מטלפון נייד באמצעות אפליקציה ייחודית, ללא עלות נוספת. ההתקשרות תיעשה בין חברת מוקד אנוש ובין הגמלאי, ועד הגמלאים אינו צד להתקשרות ואינו אחראי לה.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
מועצת הגמלאים הנבחרת, ועד הגמלאים וועדת הביקורת.
כאמור, ב-30.11.2015, אושרו כחברי המועצה כל 37 המועמדים שהגישו מועמדותם, מתוכם נבחר פה אחד מר משה תוסיה כהן כיו"ר המועצה וכן נבחרו לו שני סגנים. מתוך המועצה נבחרו 14 חברי וועד, מהם ה"ה קריסי וטסל יוכלו להצביע ברוטציה, כדי לשמר מספר מצביעים בלתי זוגי. כיו"ר הועד ימשיך לשמש דוב'לה קליינמן וכסגנו רמי וילנסקי. כן נבחרו חברי וועדת הביקורת. כל המינויים בטבלה המצורפת.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
טיולים ומסיבות
חוויות וטיולים
הודעות
ועד הגמלאים  
בריאות  
בקור לד"ר דויטש  
קורסים  
צרכנות  
פרפראות
פעילות מועדונים
פינת הנצחה
ארכיון
חשמל בעיתונות
חוויות ממסיבות