יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
שינוי בהחזר עבור מדרסים למבוטחי הפניקס.
אל ציבור העובדים והגמלאים, הנדון: הודעה על שינוי בתנאי מימוש הכיסוי לרכישת מדרסים בהתאם להחלטה משותפת בין ארגון העובדים וחברת "הפניקס" ברצוננו לעדכן על שינוי בהליך רכישת המדרסים אשר יכנס לתוקף החל מיום 1/3/2018. מצ"ב לנוחיותכם מכתב הסבר בדבר מימוש הכיסוי לרכישת מדרסים וכן רשימת הסניפים הבלעדיים . הסדר זה אינו חל על מבוטחים תושבי אילת והערבה ולגביהם תקף ההסדר הקיים. הזכאות למימוש ההסדר הקיים בגין מגורים באילת מותנה בהצגת תעודת זהות עדכנית.
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
טיולים ומסיבות
חוויות וטיולים
הודעות
ועד הגמלאים  
בריאות  
בקור לד"ר דויטש  
קורסים  
צרכנות  
פרפראות
פעילות מועדונים
פינת הנצחה
ארכיון
חשמל בעיתונות
חוויות ממסיבות