יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
התקשרות חדשה עם "נטלי" שירותי טלרפואה ואבחון מוקדם של בעיות לב.
נחתם הסכם חדש בין "נטלי" לבין וועד הגמלאים דרום. ההסכם הינו לתקופה של 36 חודש וגמלאי המצטרף להסכם מחויב להישאר במשך 12 חודש לפחות. הסכומים שבפרסום צמודים למדד יוקר המחיה ומתעדכנים תקופתית.
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 276
ביטוחי הבריאות והשיניים החדשים נכנסו לתוקף ב-01.04.2013
להלן הכתובות להגשת תביעות, כל גמלאי יפנה לאחראי של היחידה שעליה היה שייך לפני הפרישההגב' לאה פלג לא תטפל עוד בהגשת תביעות לחברת הפניקס. המבוטח יפנה את התביעות ישירות ל"הפניקס"
קרא עוד...
תגובות: -1   צפיות: -1
טיולים ומסיבות
חוויות וטיולים
הודעות
ועד הגמלאים  
בריאות  
בקור לד"ר דויטש  
קורסים  
צרכנות  
פרפראות
פעילות מועדונים
פינת הנצחה
ארכיון
חשמל בעיתונות
חוויות ממסיבות