יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
הרצאות השבוע
פורסם: 10:27 (15/10/17) אליהו אליאב
מועדון "חצר ת"א" בתאריך :

17/10/2017 ההרצאה בוטלה עקב השיפוץ שלצערינו -מתמשך

הערות והצעות בנושא ההרצאות יש להפנות למר צביקה שניר.

מועדון נפת באר שבע - 26/10/2017 ,יערך מפגש על כוס קפה.

מועדון אשדוד - 18/10/2017 ירצה ד"ר דניאל זלדס בנושא:"עולמן המולא של הנמלים".

מועדון גבעתיים: בתאריך 19/10/2017 ,תרצה הגב' זמירה ראובן בנושא :"השינויים בהנהגת החמס והשלכותיו".

מועדון רשל"ץ -בתאריך 16/10/2017 ,תרצה הגב' גילי בר דוד בנושא:"הפשע המאורגן".

מועדון רעננה-בתאריך 17/10/2017-ירצה מר משה פלדינגר בנושא :"החקירה המשטרתית מאחורי הקלעים".

הצעות והערות בנושא ההרצאות אפשר לפנות למר צביקה שנירכל ההרצאות מתחילות בשעה 10 .ההרצאות במועדון גבעתיים מתחילות בשעה 17:00 . ההרצאות במועדון רשל"צ מתחילות בשעה 9:30

אפשר לצפות בכל ההרצאות המתוכננות עד כה ,במדור "פעילות מועדונים

כל ההרצאות מתחילות בשעה 10 .ההרצאות במועדון גבעתיים מתחילות בשעה 17:00 . ההרצאות במועדון רשל"צ מתחילות בשעה 9:30

אפשר לצפות בכל ההרצאות המתוכננות עד כה ,במדור "פעילות מועדונים".