יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
רשימת הגמלאים שלצערנו נפטרו
פורסם: 10:31 (15/10/17) אליהו אליאב
ועד הגמלאים מודיע בצער על פטירתו של הגמלאי/ת :

בק יום-טוב ז"ל,אביה של עובדת החברה -לפידות דפנה.בתאריך7/9/2017
המנוח היה גמלאי מח' התכנון במחוז הצפון.
יושבים שבעה בבית המנוח -סיגלית 3 (פינת פינסקי) -חיפה